Organizátoři, výbory
a záštity

 

Pořádá

Pod záštitou

International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR, ministra zdravotnictví

Prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D., děkana Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

MUDr. Aleše Hermana, Ph.D., ředitele FN Hradec Králové

Předseda sjezdu – kongresu:

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK
Hradec Králové

 

Vědecký výbor:

doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. – předsedkyně
prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
doc. MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.
MUDr. Petr Kocna, CSc.
MUDr. Pavel Malina, Ph.D.
RNDr. Martin Mžik, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
MUDr. Ladislava Pavlíková
MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
MUDr. Miroslav Verner
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

 

Organizační výbor:

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. – předseda
prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
doc. MUDr. Radimír Hyšpler, Ph.D.
Jitka Kolovratníková
MUDr. Petr Kocna, CSc.
MUDr. Pavel Malina, Ph.D.
MUDr. Ladislava Pavlíková
Zina Pecková
MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.