Program – Sál A – Malý sál

Neděle 17. září

14:00 – 15:00

Zahájení (Opening Ceremony)

14.00 – 15.00

Slavnostní přednáška

J. Royt (Univerzita Karlova)
Svatí patroni lékařů a nebeští ochránci proti nemocem
(The Saint Patrons of Medicine and Supernal Guardians of Sickness)

15.00 – 16.30

Umělá inteligence v laboratorní medicíně (Artificial Intelligence in Laboratory Medicine)

předsedající (Chairpersons): D.Rajdl, V. Palička
M.J. McQueen (CA): The role of artificial intelligence (AI) in clinical laboratories
P. Šůcha (CZ): Artificial intelligence for decision support in and out of the laboratory
Ch.J.L. Farrell (AUS): Artificial intelIigence in practice: Improved detection of „wrong blood in tube“ errors
D. Rajdl (CZ): Education of lab experts in artificial intelligence: Overview and current status in Europe

16.30 – 17.00

přestávka

17.00 – 17.30

Hořejšího přednáška (Honorary Lecture)

T. Zima: Quo vadis laboratorium medicina

17.30 – 18.00

Invited lecture

M. Plebani (EFLM, IT): Integrative diagnostic: the future of laboratory medicine?

18.00 – 19.30

Welcome drink

Pondělí 18. září

08.30 – 10.00

Hmotnostní spektrometrie v laboratorní medicíně (Mass Spectrometry in Laboratory Medicine)

předsedající: D. Friedecký, M. Mžik
R. Uřinovská, P. Šištík, H. Brozmanová, P. Matlak (CZ): Význam a využití hmotnostní spektrometrie v klinické biochemii
M. Htoutou Sedláková, K. Bogdanová, M. Kolář (CZ): Přínos MALDI-TOF MS v léčbě infekcí
M. Mžik (CZ): Hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením jako klíčová součást klinicko-toxikologické laboratoře

10:00 – 10:30

Plenární schůze ČSKB a předávání ocenění (General Assembly)

předsedající: D. Springer, P. Malina

10.30 – 11.00

přestávka

11.00 – 13.00

Přínos klinické biochemie v kardiologii (Role of Clinical Biochemistry in Cardiology)

Předsedající (Chairpersons): J. Racek, R. Hyšpler
D. Gruson (BE): Biomarkers at the heart of diagnosis and prevention of heart failure
A. Jabor (CZ): Kardiální biomarkery – update 2023
H. Lahoda Brodská (CZ): Interpretace markerů zánětu v kardiologii (nejen v kritických stavech)
V. Soška (CZ): LDL-cholesterol: co je skryto za oponou?
D. Friedecký, K. Kotaška, P. Kala, A. Kvasnička (CZ): Lipidomika jako nový nástroj pro evaluaci rizika kardiovaskulárních onemocnění

13.00 – 14.30

přestávka na oběd

13.30 – 14.30

Řízená diskuse u posterů (Posters – Discussion)

řídí: D. Friedecký

14.30 – 16.30

Kalciofosfátový metabolismus (Bone Metabolism, Calcium and Phosphate)

předsedající (Chairpersons): R. Pikner, S. Dusilová Sulková
HP Bhattoa (HU): Clinical utility of turnover bone markers
E. Cavalier (BE): Updates in PTH
V. Palička, S. Dusilová Sulková (CZ): Metabolismus fosforu při poruchách funkce ledvin
S. Dusilová Sulková, V. Palička (CZ): Laboratorní profil poruchy kostního metabolismu v dialyzační a transplantační nefrologii

16.30 – 17.00

panelová diskuse

16.30 – 17.00

přestávka

17.00 – 18.30

Molekulární biologie v laboratorní medicíně (Molecular Biology in Laboratory Medicine)

předsedající: D. Springer, V. Palička
P. Kleiblová (CZ): Genetická predispozice ke vzniku nádorových onemocnění
V. Hůrková, M. Zemánek, M. Zapletal, J. Loucký (CZ): Neinvazivní testování (NIPT) a jeho aktuální role v prenatálním screeningu chromozomálních vad
H. Párová (CZ): Epigenetika a epigenetické markery u nádorových onemocnění
M. Gančarčíková (CZ): Diagnostika geneticky podmíněných onemocnění: panelové a celoexomové sekvenování
H. Párová (CZ): Role bioinformatiky v (nejen) molekulární biologii

19.30

Společná večeře

Úterý 19. září

08.30 – 10.00

Automatizace v laboratorní medicíně (Automatization in Laboratory Medicine)

předsedající: M. Verner, B. Friedecký
O. Wiewiorka, M. Beňovská (CZ): Harmonizace postupů a výsledků v automatizovaných klinických laboratořích
M. Bunešová, B. Friedecký (CZ): Ekologická udržitelnost klinických laboratoří
E. Klapková (CZ): Hmotnostní spektrometrie jako součást automatických linek v blízké budoucnosti
M. Kašparová, M. Verner (CZ): Řízení projektů v multioborové klinické laboratoří
D. Rajdl (CZ): Automatizace v laboratoři: kde začít a kam dospět?

10.00 – 10.30

přestávka

10.30 – 12.00

Kazustiky, Vária (Case Reports,Varia)

předsedající: P. Malina, L. Pavlíková
T. Matějek (CZ): Vitamin D u nezralých novorozenců
M. Kacerovský (CZ): Tekutinová biopsie ke stanovení placentárních lézí u pacientek s předčasným porodem
J. Lacko (CZ): Od hypercholesterolemie k diagnóze závažného onemocnění
P. Malina (CZ): Extrémní elevace prokalcitoninu bez zvýšení C-reaktivního proteinu na podkladě intoxikace drogou
D. Springer (CZ): Hook efekt při stanovení koncentrace myoglobinu

12.15

Ukončení kongresu (Closing Ceremony)