Registrace

Registrační poplatky

Poplatky a informace

Registrační poplatky jsou včetně 21% DPH.

Registrační poplatek do 30.6.2023 od 1.7.2023
Člen ČSKB 2 400,-Kč 2 600,-Kč
Ostatní 2 600,- Kč 2 800,- Kč
Účastníci do 35 let 1 700,- Kč 2 000,- Kč
Koordinátoři bloků, přednášející, výbor ČSKB, čestný člen ČSKB 0,- Kč 0, -Kč

Registrační poplatek zahrnuje:

  • účast na vědeckém jednání a doprovodné výstavě
  • materiály sjezdu (program, sborník abstrakt)
  • osvědčení o účasti
  • jmenovku
  • kongresovou tašku
  • uvítací občerstvení 17. 9. 2023
  • občerstvení během přestávek

 

Platby

Registrační poplatek a společnou večeři uhraďte kreditní kartou nebo bankovním převodem na účet Congress Business Travel, s.r.o. – č. ú. 1942073339/0800. Jako variabilní symbol uvádějte vždy č. 808, u každé platby musí být uvedeno jméno osoby, za kterou je platba provedena. Pokud potřebujete vystavit zálohovou fakturu, uveďte to do „Poznámky“ na on-line registračním formuláři.

Způsob platby

  • Kreditní kartou – údaje prosím vyplňte na online formuláři
  • Bankovní příkaz – na vyžádání vystavíme zálohovou fakturu – na online formuláři prosím poznačte

 

Jméno banky Česká spořitelna
Adresa banky Václavské náměstí 16, 110 00 Praha 1
SWIFT/BIC GIBA CZ PX
Číslo účtu 1942073339
Kód banky 0800
Jméno účtu Congress Business Travel
IBAN CZ63 0800 0000 0019 4207 3339
Variabilní symbol 808 + vaše jméno (ke snadnější identifikaci)
V případě, že jméno nelze do příkazu k úhradě zadat, prosíme pouze o uvedení číselného variabilního symbolu.

 

Veškeré bankovní poplatky hradí příkazce.

Prosíme o zaslání kopie bankovního příkazu faxem nebo e-mailem organizačnímu sekretariátu.

Storno registrace

Zruší-li účastník písemně svou účast do 30.6.2023, vrátí sekretariát uhrazenou částku mínus administrativní poplatek ve výši 100 Kč. Od 1.7.2023 není možné účast zrušit, změna jména možná je.

REGISTRAČNÍ HODINY – ALDIS KONGRESOVÉ CENTRUM, registrace v 1. patře

Neděle, 17. září 2023 11.00 – 18.00
Pondělí, 18. září 2023 08.00 – 17.00
Úterý, 19. září 2023 08.30 – 12.00