Témata sjezdu

XVI. SJEZD ČSKB, HRADEC KRÁLOVÉ, 17.-19. 9. 2023

 

PŘEDNÁŠKOVÉ BLOKY A JEJICH GARANTI

1. Management, umělá inteligence a vzdělávání (prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.; MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.; doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.)
2. Hmotnostní spektrometrie v laboratorní medicíně (prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D.; RNDr.. Martin Mžik, Ph.D.)
3. Kardiologie (prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.; doc. MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.)
4. Kalciofosfátový metabolismus (prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.; MUDr. Richard Pikner, Ph.D.)
5. Molekulární biologie v laboratorní medicíně (prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.; doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.)
6. Automatizace – technický a metodický rozvoj oboru (MUDr. Miroslav Verner, RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.)
7. Kasuistiky z laboratorní medicíny (MUDr. Pavel Malina, Ph.D.; MUDr. Ladislava Pavlíková)
8. Posterová sekce s diskusí (prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D.; MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.)

 

DŮLEŽITÉ

  • Jednotlivé bloky budou sestaveny z předem vyzvaných přednášek.
  • Účastníci sjezdu se mohou hlásit pouze k prezentaci posterů.
  • O formě prezentace rozhoduje koordinátor bloku.

 

JEDNACÍ ŘEČ

Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina bez simultánního tlumočení.

 

OSVĚDČENÍ O ÚČASTI

Akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLS č. 16. Certifikáty se budou vydávat na místě.